Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
REALITY MUZEJKA s.r.o. na Firmy.cz
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

15.3.2015 Pokud prodáváte nemovitost, nezapomeňte si ohlídat, zda se na Vás nevztahuje povinnost příjem zdanit. Nemáme tím ale na mysli daň z nabytí nemovitosti ( ta se platí vždy), ale daň z příjmu fyzických osob

Blíží se 31.3.2015, což je termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu za r. 2014.

Příjmy z prodeje jednotek a nemovitostí (nezahrnutých do obchodního majetku) podléhají zdanění daní z příjmů fyzických osob podle § 10 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, pokud nejsou od této daně osvobozeny. Podmínky pro osvobození, jsou uvedeny v § 4 odst. 1 písm. a), b) a u).

Podle § 4 odst.1 zákona o daních z příjmů jsou osvobozeny, pokud:
1) prodávající měl bydliště (bytová jednotka, rodinný dům) nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem
 

nebo

2)prodávající měl bydliště (bytová jednotka, rodinný dům) po dobu kratší než 2 roky bezprostředně před prodejem, ale použije získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby

Splněna musí být podmínka BEZPROSTŘEDNĚ (přesný výklad není k dispozici a záleží na posouzení správce daně, zda uzná osvobození od daně, pokud změna bydliště prodávajícího proběhne dříve než prodej samotný), přičemž prokázat bydliště není nutné trvalým pobytem, ale lze např. placením elektřiny, plynu, internetu či doručovací adresou.
 

nebo


3) doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesahuje dobu pěti let


Do lhůty pěti let lze započítat dobu vlastnictví zůstavitele, pokud prodávající nabyl nemovitost dědictvím v řadě přímé (rodiče, prarodiče) nebo po manželovi.

V ostatních případech činní daň 15% a je možné uplatnit výdaje na dosažení příjmu (např. kupní cena při nabytí nemovitosti, náklady na rekonstrukci apod.).