Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Jak postupovat při prodeji stavby stojící na cizím pozemku ?

Jak postupovat při prodeji stavby stojící na cizím pozemku ?

31.1.2014

Je mnoho případů,kdy je odlišný vlastník pozemku a stavby na něm stojící. Typickým příkladem jsou třeba garáže postavené na pozemku města nebo rekreační chaty postavené v lese soukromého vlastníka.

Při prodeji musíte myslet na to, že tito vlastníci mají ze zákona vzájemné předkupní právo. Budete-li chtít prodat např. zmíněnou garáž, musíte majiteli pozemku pod garáží nabídnout, zda garáž nechce odkoupit on. Naopak i on musí prodej pozemku nabídnout nejdříve Vám, pokud bude chtít prodat. V praxi budou asi častými protistranami obce, města či nějaký státní orgán, případně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, kterému budete odkup nabízet. Je potřeba si z evidence katastru nemovitostí přesně zjistit, kam a komu nabídku zaslat.

Protože byste ale podle zákona měli majiteli pozemku ( tzv. předkupníkovi) učinit nabídku na odkoupení za zcela shodných podmínek, jako máte dohodnuté s tzv. koupěchtivým ( tedy zájemcem o garáž, kterého Vám např. obstarala realitní kancelář), nemůžete se dohodnout dopředu. V okamžiku, kdy máte koupěchtivého a máte přesně dáno znění kupní smlouvy, toto byste měli zaslat předkupníkovi s nabídkou, zda chce za těchto podmínek koupit. Jemu poté běží tříměsíční lhůta na to, aby začal jednat. Pokud se Vám nepodaří dohodnout se s ním dříve,aby písemně vyjádřill svůj nezájem využít předkupní právo, musíte nechat tuto lhůtu marně uplynout a teprve poté můžete prodat.

Se soukromými vlastníky asi bude domluva snažší, v případě domluvy se státními orgány se docela obáváme průtahů, je potřeba s tím tedy počítat a koupěchtivého na to upozornit. Protože v zákoně je postup, jak správně nabídnout a uplatnit předkupní právo značně nejasný, doporučujeme vždy v takovém případě svěřit vyřízení odborníkovi, advokátovi či realitní kanceláři. V případě, že zvolíte špatný postup, může to mít za následek nepříjemný právní spor s předkupníkem, který se bude cítit poškozen.

Příště se dozvíte, jak postupovat, když chcete na cizím pozemku stavbu teprve postavit

Přejeme Vám krásný víkend