Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Koupě nemovitosti a odhlášení trvalého pobytu

Koupě nemovitosti a odhlášení trvalého pobytu

3.9.2018

Někdy se setkáváme s obavami kupujících, že prodávající neodhlásí po prodeji svůj trvalý pobyt z nemovitosti nebo že v kupovaných nemovitostech budou mít hlášený trvalý pobyt nějaké třetí osoby ( např. bývalý nájemník nebo příbuzní majitele) a v souvislosti s tím potom kupujícímu vzniknou potíže.

Zásadní problémy obvykle nenastanou, ale mohou skutečně obtěžovat doručované poštovní zásilky, v horším případě návštěvy exekutora a vysvětlování, že hlášená osoba se na adrese nezdržuje, nemá zde žádný majetek a ani nemá žádné užívací právo k nemovitosti.My jsme se naštěstí s takovým extrémním případem v naší kanceláři ještě nesetkali, ale souhlasíme, že opatrnost je na místě.

trvalý pobyt

Podle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel je údaj o trvalém pobytu pouze údajem evidenčním a nezakládá žádné právo k bytu ani k domu (§ 10, odst. 2). Vlastník objektu může požádat na ohlašovně ( obecním úřadě) v místě, kde se nemovitost nachází, o informaci o osobách hlášených na adrese nemovitosti (§ 10, odst. 8). Pokud zjistí, že zde skutečně má někdo cizí hlášený trvalý pobyt, může následně požádat o zrušení trvalého pobytu neoprávněné osoby (§ 12, odst. 2). V takovém případě je potřeba prokázat, že neexistuje užívací právo. To lze například kupní smlouvou o převodu nemovitosti, výpisem z katastru apod.

Ne všechny ohlašovny jsou k majitelům nemovitostí vstřícné a někdy je potřeba se obrnit trpělivostí a nevzdat se. Právo je však jednoznačně na straně vlastníka.

My toto zohledňujeme samozřejmě automaticky i v kupních smlouvách. Do kupní smlouvy dáváme vždy ustanovení, kde se prodávající zavazuje, že ve stanoveném termínu zajistí, aby v nemovitostech nebyly hlášeny v registru obyvatel ČR k trvalému pobytu žádné osoby ani zde nebylo vedeno v příslušných registrech sídlo či místo podnikání žádné právnické či fyzické osoby. Porušení tohoto závazku ze strany prodávajícího nezakládá sice nárok na odstoupení od kupní smlouvy, ale kupující může uplatnit v případě prodlení vůči prodávajícímu sjednanou smluvní pokutu. 

Pokud budete potřebovat poradit ohledně prodeje nemovitosti, neváhejte se na nás obrátit

Olga Jarošová

jednatelka společnosti

T: 604 232 218

E: [email protected]

Můj Facebook

Můj Instagram

Olga Jarošová