Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Které zákony už od 1.1.2014 neplatí ?

Které zákony už od 1.1.2014 neplatí ?

6.1.2014

K 1.1.2014 bylo zrušeno několik právních předpisů souvisejících s nemovitostmi a upravujících mj. nakládání s nemovitostmi. Jedná se např. o následující zákony :

Občanský zákoník č.40/1964 Sb.

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostorů č.116/1990 Sb.

Zákon o vlastnictví bytů č.72/1994 Sb.

Obchodní zákoník č.513/1991 Sb.

Zákon o rodině č.94/1963 Sb.

Právní úprava upravená těmito právními normami je od 1.1.2014 obsažena především v Novém občanském zákoníku 82/2012 Sb. a v Zákoně o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

Dbejte tedy na to,aby nově uzavírané smlouvy odpovídaly aktuálně platným zákonům. Smlouvy uzavřené do 31.12.2013 jsou samozřejmě platné podle původního práva,ale pozor - existují i výjimky. Na ty pamatuje závěrečná pátá část Nového obchodního zákoníku,kde jsou uvedena přechodná ustanovení,která vymezují, jak posuzovat některé případy,které započaly před 31.12.2013 a trvají i nadále.

Týká se to např. i nájemních smluv uzavřených před 1.1.2014. U těch je obecně změn hodně, a proto se k nim brzy vrátíme jako k samostatnému tématu.

Děkujeme za pozornost. Rádi přivítáme Vaše případné dotazy