Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Máte v pořádku dokumentaci k vaší nemovitosti ?

Máte v pořádku dokumentaci k vaší nemovitosti ?

23.10.2017

Často se setkávám v praxi s tím, že majitelé nemají ke své nemovitosti žádnou dokumentaci. Žádné výkresy, půdorysy, projekt, revizní zprávy ani nic podobného. Nejčastějším argumentem je, že stavba je stará desítky let a dokumentace se nedochovala nebo že předchozí majitel dokumentaci taky neměl.

Málokdo ale tuší, že toto není v pořádku a že majitel má dokonce zákonem uloženou povinnost dokumentaci mít.

O této povinnosti jasně hovoří Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  a dále Vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., která upřesňuje, co se vlastně tou dokumentací konkrétně rozumí.

Stavební zákon v § 125 říká, že :

" Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby."

house-1429409_1280

Pokud dokumentaci nemáte, hrozí vám sankce ze strany stavebního úřadu, což je spíše teoretická možnost, protože v praxi úřady plošně tuto povinnost nekontrolují.

V našem případě je ale tato záležitost velmi aktuální v momentu, kdy se rozhodnete  svou nemovitost prodat. Jak je citováno ze zákona výše, při změně vlastnictví odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi. A tady může nastat ten problém.

Je celkem logické, že nový vlastník bude dokumentaci požadovat. Protože si chce ověřit, že skutečný stav stavby odpovídá dokumentaci, příslušným povolením a je v souladu se zápisem v katastru nemovitostí. Protože bude provádět rekonstrukce a potřebuje vědět např. to, kudy přesně vedou jednotlivé sítě. Nebo prostě jen proto, že má na to nárok a protože okamžikem, kdy se stane vlastníkem, je on sám povinnen dokumentaci mít.

A proč by si ji dělal na své náklady, když má nárok dostat dokumentaci od vás, to dá rozum, ne ?

Jak tedy postupovat, když dokumentaci nemáte ? Pokud se vám skutečně nepodařilo ve starých šanonech a zásuvkách nic najít, budete muset dokumentaci nechat pořídit. Doporučuji začít na místně příslušném stavebním úřadě. Zavolejte tam a požádejte je o dohledání dokumentů v archívu. Nebude to na počkání a počítejte s tím, že v archívu jsou pravděpodobně uložené dokumenty cca od začátku 90.let. Pokud se podaří najít alespoň některé náležitosti, může vám to ušetřit dost peněz a vy pak můžete nechat zpracovat třeba jen zjednodušený pasport stavby. Pokud se ale z dokumentace nic nenajde, nezbude vám, než ji nechat vypracovat. 

Určitě bych v případě prodeje tuto věc nepodceňovala. Kupující se může i zpětně dokumentace domáhat. Ze zajímavosti jsem tuto věc konzultovala na stavebním úřadě. Zajímalo mě, jestli prodávajícímu hrozí nějaké sankce. Odpověď mě trochu překvapila. Stavební úřad vám neuloží sankci za to, že jste nepředali kupujícímu dokumentaci. Ale může díky podnětu kupujícího zjistit, že skutečný stav stavby neodpovídá  evidenci stavebního úřadu ( např. že jste udělali nějakou rekonstrukci bez povolení), a za to už vám sankce hrozí. Tu vám stavební úřad může uložit i zpětně.

Pokud se chystáte prodat nemovitost, myslete na tyto věci s předstihem, protože jejich příprava zabere čas. Pokud máte jen část dokumentace nebo vám zcela chybí, i s tím vám mohu pomoci ve spolupráci s autorizovaným stavitelem

Pojďte se mnou nezávazně na kávu a já vám poradím, co všechno budete k prodeji potřebovat - protože dokumentace není zdaleka to jediné...

Olga Jarošová

jednatelka společnosti

T: 604 232 218

E: [email protected]

Můj Facebook

Můj Instagram

logo Reality Muzejka