Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
REALITY MUZEJKA s.r.o. na Firmy.cz
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad

21.5.2018

Blíží se konec května, tedy termín, do kdy je nutné uhradit poplatek za komunální odpad. Připomeňme si tedy to nejdůležitější, co se tohoto poplatku ve městě Brně týká.

( Pro informace o poplatku v jiných městech či obcích doporučujeme navštívit jejich webové stránky).

Kdo musí poplatek hradit ?

1. fyzické osoby, které mají v Brně evidován trvalý pobyt

2.  fyzické osoby, které mají na území Brna ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku v základní sazbě za jednu fyzickou osobu.

3. fyzické osoby, kterým byl povolen přechodný pobyt v Brně na dobu delší než 90 dnů nebo  které podle zákona upravujícího pobyt cizinců pobývají v Brně přechodně po dobu delší 3 měsíců, fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

Pokud máte v Brně trvalý pobyt a současně vlastníte v Brně i další nemovitost, může se stát, že budete platit poplatek podle bodu č.1 i bodu č. 2. 

Typickým příkladem je člověk,který platí poplatek za svoje trvalé bydliště, ale současně vlastní v Brně byt, který pronajímá a ve kterém nemá nikdo hlášené trvalé bydliště. Pak musí zaplatit poplatek i za tento byt. To stejné se týká i např. lidí, kteří mají v Brně trvalé bydliště a současně v Brně vlastní rekreační chatu

popelnice

Kolik se platí ?

Základní sazba je 670 Kč na osobu a rok. Pro děti do 4 let a seniory nad 70 let je sazba snížena na 500 Kč.

Jak se platí ?

1. platbou na městském e-shopu www.brnopas.cz

2. bezhotovostním převodem na číslo účtu 111220022/0800 ( variabilní symbol je rodné číslo poplatníka)

3. složenkou

4. na pokladně magistrátu na adrese Šumavská 35, budova C, 3. patro

Pokud budete platit za více osob současně, musíte vyplnit Oznámení od společného zástupce, ve kterém oznámíte jména, data narození a adresy těchto všech osob. Použít můžete formulář dostupných na všech kontaktních místech magistrátu a na úřadech městských částí nebo v elektronické podobě na této stránce.

Do kdy se platí ?

Do 31.5.2018. V případě pozdější úhrady nebo dokonce neuhrazení poplatku se poplatník vystavuje sankcím až do výše trojnásobku poplatku a exekučnímu vymáhání.

A to se určitě nevyplatí, proto nezapomeňte a uhraďte poplatek včas.

Přeji hezký květnový den

Olga Jarošová

jednatelka společnosti

T: 604 232 218

E: [email protected]

Můj Facebook

Můj Instagram

Olga Jarošová