Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Nová úprava pro údržbu a opravy bytů od 1.1.2016

Nová úprava pro údržbu a opravy bytů od 1.1.2016

18.1.2016

K 1.1.2014, kdy vstoupil v platnost nový Občanský zákoník (NOZ), přestalo platit nařízení vlády č. 258/1995 Sb., které upravovalo úhradu nákladů spojených s drobnými opravami nájemního bytu. Podle NOZ se mohli v nájemní smlouvě o této záležitosti pronajímatel a nájemce dohodnout.

Vláda nyní schválila nové nařízení č. 308/2015 Sb., které od 1.1.2016 vymezuje běžnou údržbu a drobné opravy bytu, které provádí a hradí nájemce.

 

1) Běžnou údržbou

se rozumí „udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení, které se provádí obvykle při delším užívání. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně krytin, obkladů stěn a čištění zanesených vodovodních odpadů až ke svislým rozvodům.“
Náklady hradí nájemce, nedohodnou-li se s pronajímatelem jinak.

2) Za drobné opravy

se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele. Například: opravy podlahových krytin, částí dveří a oken, výměny zámků, opravy a výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů televizního vysílání, dále pak opravy a výměny bytových měřidel pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody. Do výčtu patří také opravy vodovodních baterií, sprch, ohřívačů vody, umyvadel, van, dřezů apod.
Nájemce hradí drobné opravy podle věcného vymezení (opravy konkrétně vyjmenované v § 4) a u ostatních oprav neuvedených v § 4 do výše nákladů 1.000 Kč na jednu opravu (§ 5). Důležitým ustanovením jefinanční limit, který je stanoven maximální částkou 100Kč/m2 podlahového plochy bytu za kalendářní rok (§ 6).

Podle toho nařízení se budou řešit situace vzniklé po 1.1.2016 a na ujednání v nájemní smlouvě, které je v neprospěch nájemce, se v případě sporu nebude brát zřetel. Platné zůstane pouze ujednání snižující rozsah povinností nájemce. V našich nájemních smlouvách jsme už proto udělali nezbytné úpravy. Příslušné ustanovení v nájemních smlouvách se nově generuje v tomto znění:

Nájemce je povinen provádět na vlastní náklady běžnou údržbu a zajišťovat drobné opravy, přičemž součet nákladů na drobné opravy nesmí přesáhnout částku 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu za kalendářní rok. Pokud bude cena opravy vyšší, uhradí pronajímatel rozdíl. Pokud nájemce včas neprovede běžnou údržbu nebo opravy, ke kterým je dle této smlouvy povinen, má pronajímatel právo učinit tak po předchozím písemném upozornění nájemce na svůj náklad sám a požadovat od něj náhradu vynaložených nákladů.

 

Olga Jarošová