Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

24.8.2020

V jednom z předchozích článků jsem se věnovala novele občanského zákoníku, která vstoupila v platnost 1.7.2020. Změn v ní je celá řada, já jsem si pro minulý článek vybrala tři, se kterými se budeme asi v realitní praxi setkávat nejčastěji, konkrétně se jednalo o zrušení předkupního práva spoluvlastníků, možnost sjednání smluvní pokuty v nájemní smlouvě a přechod dluhů převodce při prodeji bytu.

Novela občanského zákoníku přinesla nejvíce změn v oblasti bytového spoluvlastnictví. Ke změnám ale současně dochází také u družstevního vlastnictví, a to na základě novely zákona o obchodních korporacích.

DSC_7719

Změny, které se týkají bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků (SVJ):

  • Stanovení úhrady údržby a drobných oprav společných částí domu ve výlučném užívání vlastníka jednotky.
  • Zjednodušení postupu pro změnu prohlášení vlastníka. 
  • Vlastník jednotky musí správci domu oznámit plánované stavební úpravy.
  • Vlastník jednotky musí správci domu oznámit  podnikání a jiné činnosti v bytě, které by mohly vést k narušení pořádku v domě na dobu nikoliv přechodnou.
  • Poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku je možné změnit úpravou prohlášení vlastníka, o celkové výši příspěvku rozhoduje shromáždění.
  • Přijetí stanov SVJ musí mít podobu notářského zápisu, při změně stanov už ale nebude notářský zápis potřeba.
  • SVJ může založit i jediný vlastník všech jednotek (např. developer).
  • Povinnost založit SVJ je nově až ve chvíli, kdy je v domě alespoň pět jednotek, z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků.
  • Zjednodušil se proces nuceného prodeje jednotky vlastníka, "který i přes písemnou výstrahu osoby odpovědné za správu domu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek." 
  • Novelizovány byly další ustanovení týkající se založení, fungování a rozhodování SVJ a také správy domu před založením SVJ.

Změny týkající se družstevního vlastnictví:

Změnou prošly ustanovení týkající se založení bytového družstva, rozhodování jeho orgánů, členského vkladu atd. K tomu nejdůležitějšímu patří zjednodušení změny stanov bytového družstva, kdy nově rozhodne prostá většina přítomných na členské schůzi družstva.

Trošku úsměvné je pak zrušení povinnosti bytového družstva zřídit si internetové stránky. Informace tak mohou od 1.7.2020 opět zveřejňovat pouze na fyzické informační desce. Což mi tedy přijde v 21.století trochu jako krok zpátky, co říkáte ?

Olga Jarošová

www.olgajarosova.cz

T: 604 232 218

E: [email protected]

LinkedIn  Facebook    Instagram

Olga Jarošová