Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Novela občanského zákoníku platná od 1.7.2020

Novela občanského zákoníku platná od 1.7.2020

1.6.2020

Možná jste zaznamenali v tisku, že od 1.7.2020 vstoupí v platnost novela zákona č. 89/2012 Sb. tj. Občanského zákoníku. Změn v něm je celá řada, já jsem vybrala tři, se kterými se budeme asi v realitní praxi setkávat nejčastěji :

Zrušení předkupního práva spoluvlastníků

Předkupní právo spoluvlastníků bylo v roce 2014 zrušeno, poté se do zákona opět vrátilo v roce 2018, bohužel dost nešťastně. Podoba, ve které se vrátilo, komplikovala prodej nemovitostí, především bytů. Pokud k bytu patřil např. podíl na společné garáži, musel prodávající přednostně nabídnout odkoupení ostatním spoluvlastníkům. To bylo dost náročné díky množství lidí, které musel prodávající oslovit a především pokud někdo z nich předkupní právo využil, prodávající si tak často  snížil hodnotu svého prodávaného bytu ( logicky byt s garážovým stáním má vyšší hodnotu, než byt bez vyřešeného parkování, zvláště v některých lokalitách). Od července už toto tedy řešit nemusíme.

novela občanského zákoníku

Možnost smluvní pokuty v nájemní smlouvě

Nově si může pronajímatel a nájemce v nájemní smlouvě sjednat smluvní pokutu za porušení povinností daných nájemní smlouvou, např. za nezaplacení nájemného. Toto dříve nebylo možné. 

Přechod dluhů při prodeji bytu 

Při prodeji bytu přecházejí na kupujícího dluhy prodávajícího vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, mohl-li je kupující zjistit. Kupující by tedy měl vždy požadovat,aby mu prodávající resp. osoba zodpovědná za správu domu doložili potvrzení, zda má prodávající dluhy a případně v jaké výši. 

Další změny v občanském zákoníku se týkají např. fungování společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Zavádí se také nová pravidla při krátkodobém pronajímání bytů.

Pokud budete mít nějaké dotazy, neváhejte se na mě obrátit.

Olga Jarošová

www.olgajarosova.cz

T: 604 232 218

E: [email protected]

 LinkedIn  Facebook    Instagram

Olga Jarošová