Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
REALITY MUZEJKA s.r.o. na Firmy.cz
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Nový občanský zákoník a změny platné od 1.1.2015

Nový občanský zákoník a změny platné od 1.1.2015

6.1.2015 Od platnosti nového občanského zákoníku uplynul rok a skončilo přechodné období pro některá jeho ustanovení. Tato dvě se týkají nemovitostí:

1) začalo platit: Neznalost zápisu neomlouvá!
NOZ posiluje víru v evidenci veřejných seznamů mezi které patří i katastr nemovitostí.
Pokud je určitá právní skutečnost ve veřejném seznamu zapsaná, nemůže se nikdo dovolávat její neznalosti. Pro kupující je tak posílena právní jistota, že zapsaná práva v katastru nemovitostí jsou v souladu s faktickým stavem a není-li právo, které zápis vyžaduje, zapsáno, pak takové právo neexistuje. Údaje zapsané ve veřejném seznamu jsou zákonem považovány za přesné a spolehlivé a mají přednost před právy, která v katastru zapsaná nejsou.

Příslušná ustanovení OZ týkající se veřejné publicity věcných práv:

§ 980
(1) Je-li do veřejného seznamu zapsáno právo
k věci, neomlouvá nikoho neznalost zapsaného údaje.
Stanoví-li to právní předpis, zapíše se do veřejného seznamu
kromě věcného práva i právo užívání nebo požívání,
jakož i omezení rozsahu nebo způsobu užívání
nebo požívání věci spoluvlastníky.
(2) Je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu,
má se za to, že bylo zapsáno v souladu se skutečným
právním stavem. Bylo-li právo k věci z veřejného
seznamu vymazáno, má se za to, že neexistuje.

§ 981
Je-li do veřejného seznamu zapsáno věcné právo
k cizí věci, má přednost před věcným právem, které
není z veřejného seznamu zjevné.

2) od 1.1.2015 nový OZ zruší vzájemné předkupní právo mezi spoluvlastníky nemovité věci.
Spoluvlastník při prodeji spoluvlastnického podílu už není povinen nabízet svůj podíl ke koupi nejprve ostatním spoluvlastníkům, ale může jej volně převést na další osobu.
Nadále budou existovat pouze 2 výjimky. U zemědělských pozemků překupní právo zůstává zachováno. Druhým případem je spoluvlastnictví vzniklé na základě dědictví či rozhodnutím soudu po 1.1.2014, ale v tomto případě trvá předkupní právo pouze 6 měsíců.