Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » O nás » Odstoupení

Odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy

Uzavřete-li s naší kanceláří zprostředkovatelskou smlouvu mimo prostory obvyklé k podnikání zprostředkovatele, máte jako spotřebitel právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to bez uvedení jakéhokoliv důvodu (§ 1818 NOZ). Odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání, které jste povinen/povinna nám oznámit na naši adresu, a to např. formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Použití formuláře pro odstoupení od smlouvy však není Vaší povinností.

 

REALITY MUZEJKA s.r.o.

Moravské náměstí 15

602 00 Brno

 

V _________________ dne _________

 

VĚC: ODSTOUPENÍ OD ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ REALITNÍCH SLUŽEB

 

Vážení,

využívám/využíváme tímto svého zákonného práva a odstupuji/odstupujeme tímto od Zprostředkovatelské smlouvy o poskytování realitních služeb uzavřenou dne _________ mezi mnou/námi jako zájemcem/zájemci a společností REALITY MUZEJKA s.r.o., týkající se zprostředkování prodeje těchto nemovitostí:

 

........................................................................................................................................

 

vše v katastrálním území ____________.

 

S pozdravem

_________________________________

 

Zájemce/zájemci

 

jméno, příjmení, adresa