Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
REALITY MUZEJKA s.r.o. na Firmy.cz
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Od 1.1.2016 je zrušen poplatek z prodlení plateb za služby u pronájmů

Od 1.1.2016 je zrušen poplatek z prodlení plateb za služby u pronájmů

14.1.2016

Novelou zákona č. 67/2013 Sb. se od 1.1.2016 ruší povinnost nájemce (je-li v prodlení s peněžitým plněním, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti) uhradit pronajímateli poplatek z prodlení.

Nový Občanský zákoník v § 2239 vylučuje platnost sjednání smluvní pokuty v nájemní smlouvě.

V současnosti není možné pokutou sankcionovat jiná porušení nájemní smlouvy než prodlení s placením nájemného a úhrady za služby. Ale zde jsou k dispozici hned 2 možnosti, jak nájemce postihnout.

1) Podle zákona č. 67/2013 Sb. má nájemce (je-li v prodlení s peněžitým plněním, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti) povinnost uhradit pronajímateli poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 promile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení (§ 13).
Novelou zákona však je tato sankce zrušena od 1.1.2016.

2) V souladu s NOZ má pronajímatel nárok na úrok z prodlení, jehož výši je možné sjednat. Nelze být v jeho stanovení v rozporu s dobrými mravy, ale protože se nejedná o půjčku, ale „donucovací“ nástroj, mohl by být soudy v případných sporech akceptovaný úrok odpovídající poplatku z prodlení, tedy 36,5% p.a..

Pro naše klienty samozřejmě připravujeme nájemní smlouvy, kde je úrok z prodlení automaticky sjednán a je uvedený v příslušných ustanoveních smlouvy.