Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Co když se v průběhu prodeje objeví exekuce na prodávajícího ?

Co když se v průběhu prodeje objeví exekuce na prodávajícího ?

18.6.2015

Obáváte se situace, že po podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího se v katastru nemovitostí objeví zápis o nařízení exekuce? A katastrální úřad z tohoto důvodu přeruší řízení o vkladu?

Nejprve je důležité zjistit, ZDA a KDY bylo prodávajícímu jako povinnému exekutorem doručeno oznámení o zahájení exekuce.

Toto datum je rozhodující, protože to je okamžik, od kterého prodávající nesmí s nemovitostmi nakládat!

Není výjimečné, že prodávající o zahájení exekuce neví. Stačí, že nepřebírá poštu v místě bydliště a nemá zřízenou datovou schránku (nebo má, ale nevybírá ji). K doručení přesto dojde podle § 49 zák. 99/1963 Sb. Občanského soudního řádu.Informaci, kdy bylo oznámení doručeno, poskytne prodávajícímu přímo exekutor. Pokud k doručení došlo po podání návrhu na vklad, je nutné vyzvat příslušný exekutorský úřad, aby nemovitost z exekuce vyloučil a zápis na listu vlastnickém uvolnil.Pokud bylo oznámení o zahájení exekuce doručeno před podáním návrhu na vklad, pak se nabízí 2 varianty, jak situaci vyřešit. Zjednodušeně:

 

1) Je-li to možné a dojde-li k dohodě stran, uzavřít dodatek ke kupní smlouvě a ke smlouvě o úschově kupní ceny. Následně uhradit exekuci z kupní ceny. Po ukončení exekuce katastrální úřad vlastnické právo k nemovitosti převede na kupujícího.

2) Kupující má možnost od kupní smlouvy odstoupit, poté uloženou kupní cenu z úschovního účtu schovatel vyplatí zpět kupujícímu. Kupující má současně nárok požadovat po prodávajícím smluvní pokutu.Tuto situaci doporučujeme v kupní smlouvě ošetřit.

 

Velký problém může nastat, pokud kupní cena nebyla hrazena prostřednictvím úschovy, ale přímo prodávajícímu ! I proto tuto variantu úhrady nedoporučujeme.