Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Poškození předmětu nájmu - jak se vyhnout sporu mezi nájemcem a pronajímatelem ?

Poškození předmětu nájmu - jak se vyhnout sporu mezi nájemcem a pronajímatelem ?

25.1.2016

Jedním z častých problémů při pronájmu nemovitostí je stav předmětu nájmu při předání nájemci a po ukončení nájmu. Např. zničená podlaha nebo poškozené vybavení bytu nemusí vždy pokrýt takzvaná jistota ( kauce) a navíc, nájemce se může domáhat jejího vrácení s tím, že není nikde prokázáno, v jakém stavu byl předmět nájmu při převzetí. V nájemní smlouvě resp. v předávacím protokolu je sice uvedeno, že nájemce nemá žádných námitek proti stavu předávaného předmětu nájmu, že tento nemá žádných vad atd., již toto je ale problematické.Lze například poškození parket pokládat za vadu předmětu nájmu? A jak toto prokážeme?
 
Víte o tom, že máte možnost nic neprokazovat a vyhnout se předem případným konfliktům ?
 
V Občanském soudním řádu v § 78a je zakotveno, že důkaz může být zajištěn také notářským nebo exekutorským zápisem
- a to zápisem o skutkovém ději nebo o stavu věci. Tento zápis osvědčí skutkový děj (např. splnění dluhu) nebo stav věci (stav nemovitostí,bytů a nebytových prostor).Tento zápis by se pak stal nedílnou součástí smlouvy a následně by již strany nic neprokazovaly.
 
Jednalo by se o důkaz ve smyslu občanského soudního řádu, a tedy by bylo nesporně prokázáno, zda zde vady byly či nebyly.
Soud (pokud by se k němu některá ze stran obrátila s žalobním návrhem) by při zjišťování skutkového stavu z osvědčení notáře nebo soudního exekutora vycházel (údaje notáře nebo exekutora v něm uvedené má za pravdivé).Soud by ze zápisu vycházel i proto, že zajištění důkazu bylo provedeno veřejnou listinou.