Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Pozemek je určený k zastavění. Opravdu na něm lze stavět ?

Pozemek je určený k zastavění. Opravdu na něm lze stavět ?

30.4.2018

V mém posledním článku jsme řešili otázku stavebních pozemků. Už víte, že pozemek musí být aktuálním územním plánem obce určen k zástavbě a že je dobré si na stavebním úřadě ověřit, co na pozemku lze postavit a jaké jsou pro případnou výstavbu kladeny podmínky.

Pokud už máte k dispozici stavební firmu nebo projektanta, který bude řešit projekt vašeho budoucího domu, je ideální si ho v tomto okamžiku vzít na pomoc. Protože i v případě, že se vám jeví po náhlednutí do územního plánu vše v pořádku, mohou se vyskytnout omezení, která případnou stavbu zkomplikují.

dům

Slíbila jsem vám uvést několik příkladů z mojí praxe, na které jsem narazila:

- podmínkou pro stavební povolení na rodinný dům bylo vypracování územní studie, která řešila budoucí využití celé lokality čítající několik hektarů ( toto je sice věc řešitelná,ale bude vás to stát nějaké peníze...)

- obec povolovala v lokalitě mezi stávající zástavbou pouze zastavění proluk. Stávající domy měly velké zahrady, které sice patřily do zastavitelného území, ale nová výstavba v nich nebyla povolována

- pozemek byl určen k zastavění, ale nebylo možné ho připojit na inženýrské sítě, protože ty byly v obci zastaralé a na hranici svojí kapacity. Zastavění bylo povoleno až poté, co obec sítě zrekonstruovala a navýšila jejich kapacitu, což trvalo několik let

- k pozemku nevedla příjezdová cesta a nebylo možné ji zřídit

- klient chtěl stavět přízemní dům, obec ale určila, že stavba musí mít přízemí a obytné podkroví se sedlovou střechou. Podobně v jiné obci narazil klient, který chtěl stavět dům o dvou patrech s rovnou střechou. Obec odsouhlasila dvě patra, ale trvala na sedlové střeše, protože by tento dům byl jediný v obci s rovnou střechou a narušil by tak vzhledově charakter obce.

- přes pozemek vedly inženýrské sítě. Ty mají stanovaná různě široká ochranná pásma. V ochranném pásmu nelze postavit pevnou stavbu. Pokud sítě vedou na okraji pozemku, případně pozemek je dostatečně velký, může si s tím šikovný projektant poradit a stavbu umístit tak,aby ochranná pásma byla mimo stavbu. Případně lze v místě ochranného pásma umístit rozebiratelné stavby, které lze v případě potřeby snadno odstranit např. plot bez pevné základny, zámkovou dlažbu apod. V některých případech lze uvažovat o přeložení vedení, což je ale třeba zkonzultovat se správcem dané sítě, ne vždy je to technicky možné.Zažila jsem bohužel i případ, kdy sítě byly umístěny tak nešťastně, že jimi byl pozemek po stavební stránce zcela znehodnocen. Pokud chcete mít jistotu, kudy sítě vedou, zeptejte na obecním úřadě, zda mají k dispozici aktuální mapu vedení sítí. Nebo ještě lépe, obraťte se přímo na jednotlivé správce sítí ( Innogy, E.ON, vodárny...) a požádejte je o vyjádření k zamýšlené stavbě. Jeho součástí bude přesný zákres sítí v mapě i podmínky ochranného pásma.

Pokud budete kupovat pozemek, který už má tzv. územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo přímo stavební povolení k výstavbě domu, tyto starosti vám samozřejmě odpadnout. Takových pozemků je ale na trhu málo. Proto doporučuji kupovaný pozemek si po všech stránkách prověřit,aby Vás nečekalo nepříjemné překvapení.

Máte nějaké dotazy k tomuto tématu ? Neváhejte se na mě obrátit

Hezký den

Olga Jarošová

jednatelka společnosti

T: 604 232 218

E: [email protected]

Můj Facebook

Můj Instagram

Olga Jarošová