Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
REALITY MUZEJKA s.r.o. na Firmy.cz
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Předkupní práva dle NOZ a na co si dát pozor

Předkupní práva dle NOZ a na co si dát pozor

3.11.2014

1) nový OZ zavedl od ledna 2014 předkupní právo mezi vlastníky pozemku a stavby na něm postavené
Bude-li chtít klient koupit stavbu na pozemku jiného vlastníka, musí respektovat jeho předkupní právo a prodávající stavbu musí nejdříve nabídnout ke koupi majiteli pozemku. Teprve pokud ten nabídku nevyužije, může klient nemovitost koupit. Totéž platí i opačně pro koupi pozemku, na kterém je postavena stavba jiného vlastníka.
Pokud prodávající tuto svou povinnost nesplní, vystavujete klienta riziku, že se bude vlastník stavby či pozemku domáhat soudně svého předkupního práva a zneplatnění kupní smlouvy.

2) od 1.1.2015 nový OZ zruší vzájemné předkupní právo mezi spoluvlastníky nemovité věci
Spoluvlastník při prodeji spoluvlastnického podílu už nebude od příštího roku povinen nabízet svůj podíl ke koupi nejprve ostatním spoluvlastníkům, ale může jej volně převést na další osobu.
Nadále budou existovat pouze 2 výjimky. U zemědělských pozemků překupní právo zůstává zachováno. Druhým případem je spoluvlastnictví vzniklé na základě dědictví či rozhodnutím soudu po 1.1.2014, ale v tomto případě trvá předkupní právo pouze 6 měsíců.

3) nový OZ ponechává předkupní právo pro nájemce bytu
Pokud jednotka vznikla rozdělením vlastnického práva k domu či pozemku na vlastnické právo k jednotlivým jednotkám (tzn. byly vymezeny v budově nebo pozemku), má nájemce bytu ze zákona předkupní právo k jednotce při jejím prvním převodu. Toto právo platí pouze pro fyzické osoby a zaniká, pokud nájemce nabídku nepřijme do 6 měsíců.

4) nový OZ zavedl institut výhrada předkupního práva,
které si účastníci kupní smlouvy mohou sjednat a právo vznikne zápisem do katastru nemovitostí podobně jako se dosud zřizovalo předkupní právo jako právo věcné. Bude-li pak předmětem prodeje takto zatížená nemovitost, je nutné, aby se předkupník (osoba, v jejíž prospěch je právo zřízeno) vzdal předkupního práva. V případě, že by své předkupní právo nevyužil, by totiž právo nezaniklo, ale přeneslo se na nového vlastníka.