Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Pronajímáte nemovitost ? A víte, jaké jsou Vaše povinnosti ?

Pronajímáte nemovitost ? A víte, jaké jsou Vaše povinnosti ?

15.10.2018

Od 25.května 2018 vstoupilo v platnost Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Znáte ho asi pod zkratkou GDPR. Hodně se o tom mluvilo zvláště v souvislosti se zasíláním různých reklamních sdělení a v souvislosti s internetovými obchody. Toto nařízení ale ukládá různé povinnosti i mnoha daším subjektům.

Víte, že mezi ně patří i pronajímatelé nemovitostí ?

GDPR se totiž vztahuje na všechny, kdo zpracovávají osobní údaje o fyzických osobách v souvislosti s profesní či výdělečnou činností.

EU

A co to pro pronajímatele konkrétně znamená ?

Pronajímatel nepotřebuje žádný souhlas nájemce se zpracováním jeho osobních údajů, jako tomu bývá v jiných případech ( např. při zasílání zmíněných reklamních sdělení). Shromažďuje údaje z důvodu svého oprávněného zájmu = uzavření nájemní smlouvy a tyto údaje k tomu bezpodmínečně potřebuje. Měl by ale shromažďovat pouze osobní údaje, které jsou skutečně nezbytné. U nájemních smluv půjde o jméno, příjmení, rodné číslo či datum narození, adresu trvalého bydliště, kontaktní údaje jako telefonní číslo a e-mail nebo číslo bankovního účtu, případně údaje o spolubydlících osobách.

Údaje by měl pronajímatel samozřejmě shromažďovat tak,aby se k nim nedostal nikdo nepovolaný. To znamená údaje v elektronické podobě mít v zaheslovaném počítači, dokumenty v tištěné podobě mít v uzamčené skříni či zásuvce. Pokud předává pronajímatel údaje někomu dalšímu ( např. svému účetnímu nebo správcovské firmě, která se mu o nemovitost stará), měl by s ním mít uzavřenou tzv.zpracovatelskou smlouvu, ve které se dohodnou, jakým způsobem bude druhá strana s poskytnutými údaji nakládat.

Pronajímatel je povinen informovat nájemce a případné spolubydlící, jaké osobní údaje o nich  shromažďuje, jak s nimi nakládá a seznámit je s jejich právy týkající se ochrany jejich osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů je ideální mít v listinné podobě, aby příslušná osoba podpisem potvrdila, že s nimi byla seznámena. Pro případnou kontrolu z Úřadu na ochranu osobních údajů by pravděpodobně měl mít pronajímatel také zpracován dokument Záznamy o zpracování osobních údajů, ve kterým si určí, jaké údaje bude zpracovávat, v jaké podobě a kdo další k nim bude mít přístup.

Nechceme rozhodně dělat z komára velblouda. Úřad na ochranu osobních údajů má omezené kapacity a v případě pronájmů bude určitě provádět kontroly jen na základě stížností. V tomto případě by stěžovatelem mohl být z nějakého důvodu nespokojený nájemce, který se chce pronajímateli pomstít. A je lepší se na takovou situaci připravit, nemyslíte ? Jde vlastně jen od dva papíry a můžete mít klidné spaní...

Můžete se obrátit např. na JUDr. Moniku Bakešovou, expertku na problematiku GDPR. Vše s ní lze vyřešit přes e-mail: [email protected]

A samozřejmě i my jsme Vám k dispozici, když budete chtít poradit ohledně prodoje či pronájmu Vaší nemovitosti

Olga Jarošová

jednatelka společnosti

T: 604 232 218

E: [email protected]

Můj Facebook

Můj Instagram

stažený soubor