Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Rada, která vám při stavění ušetří čas, peníze i nervy

Rada, která vám při stavění ušetří čas, peníze i nervy

5.7.2021 Chystáte se stavět dům nebo už stavíte? Jde vám z toho všeho hlava kolem? Komunikace se stavební firmou vázne nebo nejste spokojeni s kvalitou prací? Tak si vezměte k ruce odbornou pomoc.

Když stavíte svépomocí a nejste sami odborně způsobilí, musíte na stavbě mít stavební dozor. To asi víte, tato povinnost totiž vyplývá přímo ze zákona o územním plánování a stavebním řádu ( tzv. stavební zákon).

Když vám ale dům staví odborná firma, stavební dozor mít nemusíte. Nemusíte, ale můžete a rozhodně vám to doporučujeme. Najměte si nezávislý stavební dozor, který bude na stavbu dohlížet. Ale pozor - stavební dozor není to stejné jako stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí přece pracuje pro stavební firmu. Je tedy logické, že nemůže být nezávislou osobou a pracovat současně v zájmu stavební firmy i v zájmu vás. To jen pro pořádek, kdyby se vás firma snažila přesvědčit, že stavební dozor je zbytečný...

stavební dozor

A co konkrétně stavební dozor dělá ? Zjednodušeně řečeno, zákon ukládá stavebnímu dozoru kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se schváleným projektem a zda jsou dodrženy všechny technologické postupy a bezpečnostní předpisy. 

Vám jako investorovi stavby ale může být užitečný i v dalších věcech. Kontroluje, zda byl na stavbě skutečně použit veškerý vyfakturovaný materiál a provedeny všechny vyfakturované práce v souladu s rozpočtem. Umí posoudit, zda jsou práce prováděny kvalitně a jsou použity vhodné materiály a postupy. Upozorní vás, pokud zhotovitel stavbu zbytečně prodražuje. Dobrý stavební dozor je především rádcem vás jako investora a prostředníkem v komunikaci mezi vámi a zhotovitelem stavby, tedy stavební firmou.

Stavební dozor může vykonávat osoba vysokoškolsky vzdělaná v oboru stavebním či architektonickém nebo osoba se středním vzděláním stavebního směru a třemi roky praxe při provádění staveb. Rozhodně se vyplatí poohlédnout se skutečně po někom zkušeném s delší praxí.

Je jasné, že práce takového člověka vás bude něco stát. Cena se bude odvíjet od toho, kolik času na stavbě stráví a o jak rozsáhlou stavbu se jedná. U větších staveb se většinou návštěvy domlouvají v nějakém pravidelném intervalu, ale u menších rodinných domů mohou být návštěvy nepravidelné např. vždy, když se uzavírá konkrétní dílčí část stavby a je nutné zkontrolovat kvalitu práce a použitého materiálu.

Stavební dozor není levná záležitost. Na druhou stranu při stavbě za několik milionů korun je položka za stavební dozor jen malou kapkou v celkovém rozpočtu. Ovšem jistota, že zaručí dostatečnou kvalitu provedených prací a všech použitých materiálů, ta se určitě vyplatí.

A do budoucna vám může ušetřit hodně peněz, starostí a nervů.

Olga Jarošová

realitní makléřka, jednatelka REALITY MUZEJKA s.r.o.                                                                                                          

T: 604 232 218                                                                                                                     

E: [email protected]

Jarošová Olga