Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Revize katastru. Co pro Vás může znamenat ?

Revize katastru. Co pro Vás může znamenat ?

30.3.2020

                                                                        Článek si můžete také poslechnout ZDE

Možná jste se v loňském roce dočetli v tisku, že Český úřad zeměměřičský a katastrální, pod který spadají katastrální úřady, zahájil nové mapování a revizi katastru.

Co to vlastně znamená ?

Cílem tohoto opatření je uvést katastrální mapy a zápisy v katastru nemovitostí do souladu se skutečným stavem. Tedy aby bylo zapsáno jen to, co se skutečně na místě nachází a naopak, aby v zápisech nic nechybělo.

Jak se to Vás a Vaší nemovitosti může dotknout ?

1. V případě nového mapování se zjišťuje, zda skutečné hranice pozemků odpovídají zakreslení v katastrální mapě. Neodpovídá-li stav v katastrální mapě skutečnosti, nově se zaměří aktuální hranice mezi pozemky a se souhlasem vlastníků se zanese do katastrální mapy. V případě jejich nesouhlasu se převezme hranice z dosavadní katastrální mapy a označí se v zápisech jako sporná. Vyřešení sporu je pak na vlastnících pozemků a může skončit i u soudu.

Nezapomeňte, že změna výměry pozemku má vliv na výpočet daně z nemovitosti. Pokud je pozemek po novém zakreslení větší, musíte do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste to zjistili, podat dodatečné daňové přiznání a rozdíl daně doplatit. Pokud má ale naopak pozemek výměru menší, můžete požádat finanční úřad o vrácení přeplatku daně z nemovitosti, a to zpětně za poslední tři roky.

revize katastru

2. V případě revize katastru nemovitostí jeho pracovníci  přímo v terénu ověřují tyto věci:

- zda skutečné využití pozemků odpovídá evidenci

- zda se zakreslení stavby v katastrální mapě shoduje s půdorysem skutečného provedení stavby

- zda v katastrální mapě zakreslená stavba skutečně na místě existuje

 - zda existující stavba naopak v katastrální mapě a v evidenci katastru nechybí

Zjistí-li se při revizi nějaký nesoulad mezi zápisem v katastru a skutečným stavem, musí vlastník předložit katastru příslušné listiny, na jejichž základě je možné provést odpovídající změny. Pokud je vlastník nemá a není schopen je ani v dodatečné lhůtě doložit, katastr opět vyznačí v katastru u nemovitosti poznámku o neshodě zapsaného a skutečného stavu.

Revize katastru je dlouhodobá záležitost,ale dříve či později se dotkne i té Vaší nemovitosti. Nemusím asi zdůrazňovat, že v případě zamýšleného prodeje nemovitosti se poznámka o neshodě stavu může stát zásadní vadou a učinit nemovitost takřka neprodejnou. 

Proto doporučuji: nečekejte a pokud máte nějakého " kostlivce ve skříni", řešte to, dokud je čas. 

Pokud budete mít k tématu nějaké dotazy, neváhejte se na mě obrátit.

Olga Jarošová

jednatelka společnosti

T: 604 232 218

E: [email protected]

Můj Facebook

Můj Instagram

Olga Jarošová