Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Revize katastru II. Jak zapsat černou stavbu nebo vymazat tu neexistující ?

Revize katastru II. Jak zapsat černou stavbu nebo vymazat tu neexistující ?

20.4.2020

Nedávno jsem pro Vás publikovala článek o probíhající revizi katastru nemovitostí. Jejím cílem je uvést katastrální mapy a zápisy v katastru nemovitostí do souladu se skutečným stavem. Tedy aby bylo zapsáno jen to, co se skutečně na místě nachází a naopak, aby v zápisech nic nechybělo. 

Zjistí-li se při revizi nějaký nesoulad mezi zápisem v katastru a skutečným stavem, musí vlastník předložit katastru příslušné listiny, na jejichž základě je možné provést odpovídající změny. Nejčastěji se bude jednat o tyto dva případy:

1. Existující stavba není v katastru zapsána. 

V lepším případě je stavba zkolaudovaná, pouze vlastník opomněl provést zápis do katastru. Doloží tedy katastru kolaudační rozhodnutí a nový geometrický plán a zápis může být proveden. Ve většině případů se ale bude jednat o černou stavbu, postavenou bez povolení. Tu je nutno dodatečně legalizovat. Zajděte si na příslušný stavební úřad a zjistěte si, jaké dokumenty musíte ke konkrétní stavbě předložit. Bude se zřejmě jednat o projekt, vyjádření dotčených orgánů a případně revizní zprávy. Rozsah dokumentace závisí na typu stavby. Musíte také nechat vypracovat nový geometrický plán. Počítejte, že tento proces může trvat řadu měsíců a náklady se mohou pohybovat v řádech desítek tisíc korun.

revize katastru II.

2. Stavba, evidovaná v katastru, již fyzicky neexistuje

Stavba byla zbourána a vlastník tuto změnu neoznámil katastru nemovitostí. Často se jedná o velmi staré stavby, většinou různé stodoly, zemědělské přístavky apod. V lepším případě byla stavba zbourána na základě povolení k demolici. Pokud se ale jedná o zbourání bez povolení, je opět nutné situaci řešit s místně příslušným stavebním úřadem. Ten následně vystaví dokument o neexistenci stavby, na jehož základě katastrální úřad stavbu z katastrální mapy i evidence katastru vymaže.

Revize katastru je dlouhodobá záležitost, ale dříve či později se dotkne i té Vaší nemovitosti. V případě zamýšleného prodeje nemovitosti se nesoulad zapsaného a skutečného stavu může stát zásadní vadou a učinit nemovitost takřka neprodejnou. 

Proto doporučuji: nečekejte a pokud máte nějakého " kostlivce ve skříni", řešte to, dokud je čas. 

Pokud budete mít k tématu nějaké dotazy, neváhejte se na mě obrátit.

Olga Jarošová

www.olgajarosova.cz

T: 604 232 218

E: [email protected]

Facebook    Instagram

Olga Jarošová