Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
REALITY MUZEJKA s.r.o. na Firmy.cz
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Zákonné předkupní právo spoluvlastníků

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků

3.3.2014

Dle dřívější právní úpravy platilo, že pokud měla nemovitost více spoluvlastníků a jeden z nich chtěl svůj podíl prodat, měl povinnost jej přednostně nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Toto zákonné předkupní právo ale dle Nového obchodníku zákoníku k 1.1.2015 zanikne a každý bude moci se svým podílem nakládat samostatně bez vědomí ostatních spoluvlastníků.

Výjimka bude pouze v případě, že spoluvlastnický podíl nabydete rozhodnutím státního orgánu, děděním apod. V takových případech bude zákonné předkupní právo časově omezené na dobu 6 měsíců od nabytí, aby se mohli nový spoluvlastníci dohodnout na případném vypořádání. Po uplynutí 6 měsíců od nabytí již budou moci se svými podíly disponovat bez vědomí ostatních.

Pokud tedy vlastníte podíl na nemovitosti, ověřte si, jaké záměry do budoucna mají ostatní spoluvlastníci a případně se dohodněte na jiném majetkovém uspořádání ještě do konce tohoto roku. Můžete tak předejít překvapení v podobě nového spolumajitele nemovitosti, kterou spoluvlastníte. A všechna překvapení nemusí být vždy příjemná...