Rychlé vyhledávání
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Zjednoduší nám nový stavební zákon život?

Zjednoduší nám nový stavební zákon život?

18.10.2021 Ministerstvo pro místní rozvoj si od něj mnoho slibuje. Odborníci ale nejsou zajedno a průběh jeho schvalování byl velmi bouřlivý. Nakonec ale sněmovna senát přehlasovala a tak ho máme tady. Jaké novinky nám tedy přinese?

Rozlišení typů staveb

Nový stavební zákon rozlišuje stavby na drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní. Za stavbu bude považován i „výrobek, který plní funkci stavby“, třeba zahradní nebo mobilní domek. Toto rozlišení má vliv na to, zda budete muset žádat o stavební povolení - povolovacímu procesu nepodléhají pouze drobné stavby.

Státní stavební úřady

Asi nejvíce kritizovaná část zákona. Stavební úřady jsou nyní pod pověřenými obecními úřady, podle schváleného zákona přejdou pod stát. V čele bude Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě, dále Specializovaný a odvolací stavební úřad a na nejnižší úrovni budou krajské úřady. Právě krajské úřady budou rozhodovat o povolování staveb, odvolání bude možné ke specializovanému a odvolacímu stavebnímu úřadu. Je skutečně otázka, jestli je vhodné, aby místní samospráva, která zná nejlépe situaci v konkrétní obci, byla nahrazena centrálními úřady.

Jednotné řízení o povolení stavby

Sloučení v současnosti odděleného územního a stavebního řízení do jednotného povolovacího řízení je i odborníky považováno za krok správným směrem.

nový stavební zákon

Rychlejší povolovací procesy

Základní lhůta u jednoduchých staveb je do 30 dnů, u ostatních do 60 dnů. Lhůty v zásadě existují i dnes, ale na nečinné stavební úřady nemá stát žádný metr a podle toho to v praxi vypadá. To by se mělo s novým zákonem změnit.

Méně papírů a razítek

Dnes musíte oběhnout řadu tzv. dotčených orgánů, které se k územnímu či stavebnímu řízení musí vyjádřit. Většina z nich přejde pod státní stavební úřady. Výjimkou budou třeba hasiči nebo památkáři, kteří přejdou jen částečně. Ti se budou muset ve stanovených lhůtách k řízení vyjádřit. Pokud tak neučiní, bude to bráno jako souhlas. Stavebníkovi by se mělo jednoznačně ulevit tím, že si souhlasy dotčených orgánů stavební úřad vyžádá sám.

Elektronické podání

Jednoznačně pozitivní krok. Podat žádost bude možné i elektronicky. Na Portálu stavebníka budete moct  využít k podání interaktivní formuláře, sledovat průběh řízení nebo třeba nahlížet do dokumentace. Vítejte v 21.století.

Konec černých staveb

Už nebude možné dodatečně  legalizovat černou stavbu. Možné to bude jen v případě, že byla postavena na základě povolení, které stavební úřad dodatečně zrušil nebo když stavebník prokáže, že byl stavebním úřadem mylně informován, že ke stavbě žádné povolení nepotřebuje. 

Odborníci se obávají, že lidé začnou využívat toho, že státní stavební úřad je daleko, situaci v místě nezná, úředníci se do terénu dostanou velmi málo a černé stavby naopak porostou jako houby po dešti. V tomto článku máme pro vás ale 6 pádných důvodů, proč si černou stavbou nekomplikovat život >>>>

Nový stavební zákon začne platit od července 2023 s tím, že se na změny začne státní správa postupně připravovat už dříve. Některé body jsou jednoznačně pozitivní, u některých až čas ukáže, jestli budou přínosem či nikoliv.

 

Olga Jarošová

realitní makléřka, jednatelka REALITY MUZEJKA s.r.o.                                                                                                          

T: 604 232 218                                                                                                                     

E: [email protected]

Jarošová Olga